Ons team

Kennismaken met het team van Fietsmaatjes Doetinchem
Voorzitter: Hans Legebeke
Secretaris: Hetty Top
Penningmeester: Anneke Kuit
Fietsbeheerder: Jos Blokhuis
Coördinator Gasten/vrijwilligers: Marianne Rudolph
Coördinator Gasten/vrijwilligers: Tanne Moed
Ondersteunend: Edwin Legebeke

Fietsmaatjes Doetinchem heeft expliciet een maatschappelijke functie van algemeen nut en
heeft geen winstoogmerk. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden
voor de stichting. Vrijwilligers en bestuurders hebben wel recht op vergoeding van voor de
stichting gemaakte onkosten bij de uitoefening van hun functie.

Stichtingsinformatie

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 91147115 (Uittreksel KvK)
We zijn een rechtspersoon met RSIN: 865565843
Adres van de Stichting is: Hof van Antwerpen 9, 7007 JH Doetinchem
E-mail: info@fietsmaatjesdoetinchem.nl
Bankrekeningnummer: NL76 RBRB 8841 8720 63
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Doetinchem
Fietsmaatjes: 06-47172826

ANBI

Stichting Fietsmaatjes Doetinchem is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Doetinchem.
De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Doetinchem zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Doetinchem. 

Beleidsplan 2024-2027 en Projectplan 2023

Lees hier ons beleidsplan en projectplan 2023.