Vrijwilligers zijn voor Fietsmaatjes Doetinchem onmisbaar. We zijn een burgerinitiatief en de inzet van vrijwilligers zorgt ervoor dat onze organisatie bestaat.

Fietsmaatjes Doetinchem zet zich in om bestaande vrijwilligers te behouden en om nieuwe vrijwilligers te werven. En bovenal om zo goed en plezierig mogelijk samen te werken om het voor gasten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen mogelijk te maken om weer fietstochten te doen.

We vinden het belangrijk dat vrijwilligers goed geïnformeerd zijn, zich betrokken, gehoord en gewaardeerd voelen en in een gezellige en ontspannen sfeer hun vrijwilligerswerk kunnen doen.

Vertrouwenspersoon

Fietsmaatjes Doetinchem heeft een uitgebreid beleid om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag – seksueel, agressief, gewelddadig, discriminerend of anderzijds – binnen haar Stichting tegen te gaan.

Wij houden intakegesprekken met elke deelnemer en vrijwilliger. De vrijwilligers tekenen een samenwerkingsovereenkomst (inclusief gedragscode) en dienen een VOG te overhandigen.

Toch kan het voorkomen dat u ergens mee zit. Daarom heeft Fietsmaatjes Doetinchem een vertrouwenspersoon, waar u terecht kunt met al uw zorgen, vragen, twijfels en meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via een speciaal e-mailadres: vertrouwenspersoon@fietsmaatjesdoetinchem.nl. Als u in de mail uw naam en telefoonnummer doorgeeft, neemt de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk contact met u op.