Statutaire gegevens

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 91147115 (Uittreksel KvK)
We zijn een rechtspersoon met RSIN: 865565843
Adres van de Stichting is: Hof van Antwerpen 9, 7007 JH Doetinchem
E-mail: info@fietsmaatjesdoetinchem.nl
Bankrekeningnummer: NL76 RBRB 8841 8720 63
T.n.v. Stichting Fietsmaatjes Doetinchem
Fietsmaatjes: 06-52657617

ANBI

Stichting Fietsmaatjes Doetinchem is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Doetinchem.
De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Doetinchem zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Doetinchem. 
Beleidsplan 2024-2027 en Projectplan 2023
Lees hier ons beleidsplan en projectplan 2023.

Jaarverslag

Uiterlijk 6 maanden na het einde boekjaar op 31 december moet het jaarverslag zijn goedgekeurd door het bestuur. Het jaarverslag bestaat uit een bestuur verslag; balans; verlies en winstrekening. De balans en verlies en winstrekening moeten zijn goedgekeurd door een kascommissie.
Lees hier ons 


Huishoudelijk regelement
Hier treft u ons huishoudelijke regelement aan !